top of page

Mитническо право - Адвокат по митническо право

Митническото право е един от класическите инструменти на европейската външна политика. Значителна е ролята му при стокообмена между държавите на Европейския Съюз/Шенген и азиатските държави, особено Народна Република Китай.

ЕО-декларацията за съответствие, както и маркировката СЕ често липсват при стоки, произведени извън Европейския Съюз, което води до проблеми с вноса им.

В областта на търговията извън  Европейското икономическо пространство се налагат точни познания по съответните митнически разпоредби на държавата на вноса. Често се случва, компетентните митнически власти да забранят вноса на дадена стока, поради неспазване на елементарни формалности, което води до възникване на щети в пет-цифрен размер за превозвача, спедитора, изпращача или получателя.

Частни лица също биват често конфронтирани с изискванията на европейските митници – една забравена декларация може да доведе да сериозни затруднения.

При проблеми с митнически власти са необходими незабавни мерки.

Специалистите от адвокатска кантора "Д-р Решке" са 24 часа на Ваше разположение. 

bottom of page