top of page

Адвокати и консултанти

Д-р Надежда Решке
Адвокат с лиценз в Германия
Адвокат с лиценз в България
_________________________________

Tel.: + 359 87 533 668 0

n.reschke@advokat-germania.bg

Вероника Купницка

Полски адвокат, консултант 

(Франкфурт на Майн)

_____________________________

Tel.: + 359 87 533 668 0

info@advokat-germania.bg

(Полски език)

Емин Шюкуров

Консултант по руско право

(Франкфурт на Майн)

______________________________

Tel.: + 359 87 533 668 0

info@advokat-germania.bg

(Азербайджански, руски и турски език)

bottom of page