top of page

Prawo kontraktowe

​​Prawo kontraktowe nie jest osobną dziedziną prawa, mimo tego, iż w języku potocznym mówi się o jego istnieniu. Co więcej, pytania takie jak: „jakie roszczenia przysługują mi z umowy” albo „co należy mieć na uwadze przy zawieraniu umowy”, zostały włączone do ogólnej części przepisów bułgarskich kodeksu cywilnego - ZZD.

Dla uproszczenia, można powiedzieć, iż umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie oferty oraz jej przyjęcie, a więc poprzez porozumienie. Jednakże już na tym etapie, mogą zaistnieć pierwsze problemy w odniesieniu do skutecz-ności zawarcia umowy. 

„Czy oświadczenie było skuteczne?”, „Czy składający oświadczenie był świadomy jego treści?, „…czy też chodziło mu o coś zupełnie innego?”

Co więcej, problemy mogą pojawić się nie tylko w „fazie początkowej” przy nawiązaniu umowy, ale i przy jej wykonywaniu. Często pojawia się pytanie, „czy wynikające z umowy obowiązki zostały należycie wykonane?” Poza tym dochodzi do przypadków, w których złożone oświadczenie woli zostaje odwołane czy też następuje uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. 

Także w ramach umów o charakterze ciągłym (np. umów telefonicznych, umów o dostarczanie gazu i prądu), powstają nieporozumienia dotyczące wystawionych rachunków. 

Pomożemy Państwu zwalczyć problemy wynikające z umów.

bottom of page