top of page

Prawo spedycyjne

Spedytor – architekt transportu

W języku potocznym nie istnieje rozróżnienie pomiędzy „spedytorem” a „przewoźnikiem”. Co więcej, przyjmuje się, iż „spedytor” jest właściwie „przewoźnikiem”. W rozumieniu prawnym jest jednak inaczej. Spedytor „organizuje” i „planuje” przewóz, przez co staje się niejako „architektem” transportu. Przewoźnik natomiast „jedynie” przeprowadza zorganizowany przewóz. Obowiązkiem spedytora jest zatem organizacja, natomiast obowiązkiem przewoźnika dokonanie przewozu. Należy jednak zaznaczyć, iż spedytor może także przeprowadzić przewóz swoimi środkami przewozu (tzw. przystąpienie/działanie dla samego siebie).

Różnica pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem stwarza w praktyce wiele problemów. Fakt ten jest niezwykle istotny w kwestii odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Przewoźnik otrzymuje za swoją usługę fracht. Wynagrodzenie spedytora uzależnione jest od zakresu powierzonych mu zadań. Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której spedytor podejmuje się wykonania zadania za stałą kwotę, w którą wliczone są także koszty przewozu. W szczególności w takich przypadkach pojawia się pytanie, jak kształtuje się odpowiedzialność takiego spedytora i jaka jest jego pozycja w sensie prawnym.

Dr. Reschke & Partner 

Adwokaci prawa spedycyjnego i prawa transportowego 

W transporcie międzynarodowym szczególne ryzyko może powstać dla spedytora jako „nadawcy”.

W przypadku naruszenia przez spedytora obowiązków wynikających z zawartej umowy, jak np. obowiązku należytego dokonania odprawy celnej rzeczy podlegającej przewozowi, mogą pojawić się problemy z ubezpieczycielem w zakresie pokrycia przez niego szkody. 

 

Zgłoście się Państwo do nas, a pomożemy rozwiązać problem!

bottom of page