top of page

Prawo transportowe 

 

Transport - „fundament gospodarki”

Światowa globalizacja gospodarki oraz poszerzenie Europy gwarantuje możliwość wymiany dóbr w sektorze transportu, przez co wspierany jest dalszy rozwój krajowych, europejskich, jak i międzynarodowych dziedzin gospodarki.

Z uwagi na stale wzrastającą rolę krajowych oraz międzynarodowych przewozów, prawo transportowe, prawo spedycyjne oraz prawo celne urosły w ostatnim czasie do najbardziej istotnych dziedzin prawa w działalności gospodarczej. Najwyższej jakości doradztwo jest niezbędne przedsiębiorstwom transportowym, spedycyjnym oraz ich zleceniodawcom z uwagi na zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

To, w przewozie transgranicznym dochodzi zazwyczaj do sytuacji konfliktowych spowodowanych przekroczeniem terminu dostawy, utratą bądź uszkodzeniem ładunku czy też próbą uniknięcia odpowiedzialności przez podwykonawców. Często zdarza się, iż mimo prawidłowego wykonania swoich obowiązków jako przewoźnik lub spedytor, nie otrzymujemy należnego nam wynagrodzenia.

Poza tym, przewoźnicy zagraniczni powinni mieć na uwadze kwestię orzeczenia kary grzywny oraz przepadku, do czego może dojść, jeśli nie będą oni przestrzegać niemieckich przepisów ruchu drogowego. Uwzględnić należy także problemy, na jakie możemy się narazić w ramach europejskiego lub chińskiego postępowania celnego - w szczególności przy wadliwej certyfikacji towaru. Może to znacznie utrudnić odprawę celną towaru.

Dr. Reschke & Partner stoi do Państwa dyspozycji przy sporządzaniu umów transportowych i spedycyjnych, jak i przy wyjaśnianiu kwestii odpowiedzialności i roszczeń regresowych, między innymi z uwzględnieniem przepisów: konwencji CMR, CIM, umowy SMGS, niemieckiego kodeksu handlowego HGB, Konwencji Warszawskiej oraz bułgarskiego i polskiego prawa przewozowego.

bottom of page