top of page

משרד עורך דין ד''ר רשקה

דיני הובלה

חברות ההובלה ומשלוחים,כמו כן לקוחותם תמיד זקוקים  לייעוץ מקצועי וראוי. סכסוכים קשורים לאבדות הסחורה, נזק למטען או איחור במסירה, הם תופעה שכיחה

.בתחום ההובלה הבינלאומית

בשרשרת ההובהל בינלאומית, קבלני משנה לעיתים קרובות מנסים להשתחרר מאחריות. ספקי  ההובלה או משלוחים הם לעתים קרובות לא מקבלים את

  .שכרם למרות ביצועם של חובתם כראוי

    :עו"ד ד"ר נדז'דה רשקה מציעה

.ייעוץ משפטי בכול ענייני החוזים והסכמים בתחום ההובלה -

.ייעוץ משפטי  בנושא חוקי ההובלה הבולגרים, הגרמנים והבינלאומים -

(CIM, SMGS, HGB, BA, Bulgarian Commercial Law)

 ייצוד בניהול משא ומתן, תביעות, חובות, תביעות רגרסיביות באים מחוזים והסכמים - הובלה

Nadezhda Reschke_edited.jpg

.מיסוי בינלאומי

באיזו מדינה ניתן לחייב את הכנסותהם במס? בעיה זו היא חיונית לא רק עבור לקוחות פרטיים, אלא גם עבור חברות. בנושא זה אין כללים משוטפים באיחוד האירופי. באופן עקרוני, המדינה שבה איזרח פרטי או תאגיד רשומים דרך קבע  גובת את הכנסתו באמצעות מסים. בהתאם לסוג הפעילות שבוצעה והיקפו, קיימים סוגים שונים של

..מסים במדינות אירופה

 זיהוי "אדם מקומי"  או "חברה מקומית" צריך להיות מוכח או נדחה על סמך מספר

.קריטריונים, בהתאם לאינטרסים שלך

האם פלוני, בין אם הוא תאגיד,  או אדם פרטי, הוא תושב של מדינה אירופית, אך גם יש הכנסה מעסק במדינה אחרת באיחוד האירופי, יש לשים לב לאפשרות לגוב מס

 

.כפול

לאור המורכבות של חוקי המס, חובה לפנות לאדם המוסמך בתחום המסים קדם הקמת העסק במדינה אירופית אחרת. לעתים קרובות, יועצים המתמחים רק בתוך המדינה ואין להם ניסיון בינלאומי מוכח אינם יכולים לתת ייעוץ מס מקצועי וראוי. הניסיון של משרד עו''ד ד-ר רשקה, מראה כי השלכות של ייעוץ לא מקצועי אינם קשורים רק על תשלום של דמי ייעוץ מיותרים: לאורך זמן, הם גם יובילו לבעיות עם משרדי המס במדינה האירופית. בעיות יכולות להיות כל כך רציניות, כי אנשים פרטים

.או תאגידים יהיו כפופים לאחריות פלילית

 

מכס

חוק המכס הוא אחד הכלים הקלאסיים של מדיניות החוץ האירופית. יחסי מסחר בין

.מדינות האיחוד האירופי/שנגן ומדינות אסיה, וספציפית עם סין, הם משמעותים

הצהרות התאמה וסימון להתאמה לדרישות איכות של איחוד האירופי לעתים קרובות

.חסרים על מוצרים תוצרת מחוץ לו. האחרון עלול להביא לבעיות ייבוא

בתחום הסחר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, נדרש ידע מדויק על הוראות המכס הרלוונטיות של המדינה המייבאת. במקרים רבים, רשויות המכס המוסמכות לאסר את הייבוא עקב אי עמידה בדרישות הפורמליות, וכתוצאה מכך עלולים לגרום על נזקים בגודל של חמש ספרות לחברת ההובלה, חברת המשלוחים, שולח הסחורה או

.המקבל 

לעתים קרובות גם אנשים פרטים גם מתמודדים עם דרישות המכס הארופיות –

.הצהרה שנשכחה עלולה לגרות לבעיות רציניות

 

דיני מכס – עוייד מומחה במכס

במקרים של בעיות עם רשויות המכס, הנדרשים טיפול מידי, המומכים של משרד עו''ד

.ד''ר רשקה עומדים לרשותכם 24 שעות ביממה

 

משפט בינלאומי פרטי / דיני חוזים

בהסכמים וחוזים בינלאומי,נדרש לא רק לכבד את האינטרסים האישיים של הלקוח,

.אלא גם לעמוד בדרישות החוק הרלוונטית, על מנת למנוע סיכונים פיננסיים

:משרד עו''ד ד"ר רשקה מספק את השירותים הבאים

ייעוץ ועזרה משפטית בתחום דיני החוזים וענייני מס

הכנת חוזים והסכמים

הכנת ייפוי כוח

ייצוג פרוצדורלי בנושאי איגרות חוב

ייצוג בהליכי הוצאה לפועל

bottom of page