top of page

д. ю. н. Надежда Решке

 

Адвокат с лиценз в Германия и България

 

Вписана в Адвокатска колегия "Франкфурт на Майн", Германия

Вписана в Адвокатска Колегия в гр. Смолян, България

Сфери на дейност

  • Международно търговско, фирмено и стопанско право 

  • Транспортно право

  • Договорно право

  • Облигационно право

 

Пидобита научна степен "Докторска на правните науки" в Университет Йохан Волфганг Гьоте, Франкфурт на Майн 
Обща оценка: cum laude ("oтличен")

Следва право в Университет Йохан Волфганг Гьоте, Франкфурт на Майн 

 

Работни езици 

немски, български, английски, иврит

Статии и публикации

  • “Сравнително-правен анализ на българското транспортно и спедиторско право с конвенциите CIM, SMGS и CMR, както и с немското транспортно и спедиторско право”, издателство Kovaс, 2014 Хамбург, ISBN 978-3-8300-7526-4

  • Самостоятелна принудителна кондикционна мярка или „selbstständige Verfallsanordnung“ в немското право, сп. Логистика, 2015, бр. 8

  • Минималната работна заплата в Германия/kомандировачни, сп. Логистика, 2015, бр. 5

  • ​Щети от нелегални имигранти - отговорност на превозвача, Камиони, 12.2016

  • Bewertungen im Internet - die neue Reputationsquelle, Unternehmermagazin chefsache, 10.2016

  • "Неизбежни обстоятелства" според чл. 17 ал. 2 CMR, Камиони, 03.2016

д. ю. н. Надежда Решке

д-р Надежда Решке

тел.: 00 359 87 533 6680

n.reschke@advokat-germania.bg

bottom of page