д. ю. н. Надежда Решке

 

Български адвокат в Германия

Чуждестранен адвокат в България

 

Вписана в Адвокатска колегия "Франкфурт на Майн"

Сфери на дейност

 • Международно търговско, фирмено и стопанско право 

 • Транспортно право

 • Договорно право

 • Облигационно право

 

Пидобита научна степен "Докторска на правните науки" в Университет Йохан Волфганг Гьоте, Франкфурт на Майн 
Обща оценка: cum laude ("oтличен")

Следва право в Университет Йохан Волфганг Гьоте, Франкфурт на Майн 

 

Работни езици 

немски, български, английски, руски

Статии и публикации

 • “Сравнително-правен анализ на българското транспортно и спедиторско право с конвенциите CIM, SMGS и CMR, както и с немското транспортно и спедиторско право”, издателство Kovaс, 2014 Хамбург, ISBN 978-3-8300-7526-4

 • Самостоятелна принудителна кондикционна мярка или „selbstständige Verfallsanordnung“ в немското право, сп. Логистика, 2015, бр. 8

 • Минималната работна заплата в Германия/kомандировачни, сп. Логистика, 2015, бр. 5

 • ​Щети от нелегални имигранти - отговорност на превозвача, Камиони, 12.2016

 • Bewertungen im Internet - die neue Reputationsquelle, Unternehmermagazin chefsache, 10.2016

 • "Неизбежни обстоятелства" според чл. 17 ал. 2 CMR, Камиони, 03.2016

д-р Надежда Решке

тел.: 00 359 87 533 6680

n.reschke@advokat-germania.bg

ИМАТЕ СПЕШНА НУЖДА ОТ АДВОКАТ?

Ние сме на Ваше разположение 24 часа в денонощието. 

България

00 359 875 3366 80

Германия

00 49 1577 535 11 77

 • Facebook Social Icon

Ние сме във Фейсбук!