top of page

Европейско данъчно облагане

В коя държава доходите Ви могат да бъдат облагани с данъци? Този въпрос има есенциално значение не само за частни, но и за корпоративни клиенти. В Европейския Съюз не съществуват генерализирани правила по споменатата проблематика. По принцип, държавата, в която едно юридическо или частно лице е местно, облага неговите доходи с данъци. В зависимост от вида на извършваната дейност и нейния обем съществуват различни видове данъци в съответните европейски държави. 

 

​Установяването на качеството “местно лице” е свързано със съблюдаването на редица критерии, които, в зависимост от Вашите интереси, трябва да бъдат доказани, респективно оборени.

 

В случай, че едно лице, било то юридическо, било то частно, важи като местно лице в дадена европайска държава, но същевременно има доходи от (стопанска) дейност в друга държава членка на Европайския Съюз, следва да бъде обърнато внимание на възможността за прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане. 

С оглед на сложността на данъчното законодателство е абсолютно наложително, преди да започнете дейност в друга европейска държава, да се обърнете към компетенто в тази област лице. Много често, консултати, които са специализирани само в рамките на определена държава и нямат доказан международен опит, не са в състояние да Ви предложат коректни съвети. Практиката на адвокатска кантора "Д-р Решке" показва, че последствията от една некомпетентна данъчна консултация не само са съврзани с напразно заплатени консултационни такси: с течение на времето, те ще доветат и до проблеми с данъчните служби в съответната европейска страна. Проблемите могат да бъдат толкова сериозни, че потърпевшите лица и дружества ще подлежат под наказателна отговорност.

​Адвокатска кантора "Д-р Решке", в кооперация с редица данъчни консултанти в Германия, Ви предлага консултации и представителство при установяването на данъчната Ви облагаемост в конкретна европейска страна, избягване на двойното данъчно облагане, възстановяване на данък при източника и възстановяване на ДДС от други страни членки на Европейския Съюз.

 

Адвокат д-р Надежда Решке Ви предлага обстоен индивидуален анализ на данъчната Ви ситуация!

bottom of page