top of page

Проф. д-р Райнер Фрайзе

 

Професор по Транспортно право

Йохан Волфганг Гьоте Университет, Франкфурт на Майн

Проф. д-р Райнер Фреизе е един от корифейте в областта на транспортното право, особено на железопътния транспорт, в Европа.

В периода 1998-1999 проф. Фрайзе допринася за реализирането на най-обстойната реформа на немското транспортно право. Той се явява като вещо лице на конференциите за новелиране на Конвенцията за международния железопътен превоз (COTIF).

От 2006 до 2010 проф. Фрайзе е президент на Интернационалния Железопътен Комитет (CIT) в Берн. Същевеременно той поема председателството на правния отдел на Международния Железничарски Съюз (UIC).

Проф. д-р Райнер Фрайзе е автор на многобройно публикации, стати и помагала в областта на транспорта. Една от най=известните негови творби е коментарът на COTIF/CIM в Мюнхенския Коментар по Транспортно право (Мünchener Kommentar zum Transportrecht).  

Проф. д-р Райнер Фрайзе

тел.: 00 359 87 533 6680

info@advokat-germania.bg

bottom of page