top of page

Учредяване на Фирама/Учредяване на дъщерна фирма

Ако желаете да започнете бизнес в Германия е особено важно, да обърнете внимание на следните въпроси:

  • Какъв вид дружество, респективно, каква търговска форма е най-подходяща за Вашата дейност?

  • В случай, че имате вече функционираща фирма в България, или в друга държава: разумно ли е да бъде учредено дъщерно дружество?

  • На какви данъчни особености трябва да бъде обърнато внимание?

  • Трябват ли Ви специални разрешителни?

Адвокатска кантора "Д-р Решке" е на Ваше разположение при решаването на горепосочените въпроси.

bottom of page