top of page

Спедиторско право - Адвокат по спедиторско право

Спедиторът – “Архитектът на транспорта”

В разговорния език, често не се прави разлика между понятията „спедитор“ и „превозвач“. Предполага се, че  двата субекта имат една и съща функция. В правен и фактически смисъл обаче това предположение не е коректно. Спедиторът „организира“ транспорта, той е неговият архитект, докато превозвачът го реализира -спедиторът дължи „организация“, а превозвачът „транспорт“ във фактически смисъл. Спедиторът отговаря за своя “избор” относно изпълняващия превозвач, докато превозвачът отговаря за възникналите щети на товара по време на транспорта, както и за щетите при закъсняла доставка.

 

Възможно е, спедиторът да организира транспорта и да го реализира със собствени транспортни средства. В този случай, той ще отговаря за загубата, повредата на товара, както и закъснялата доставка като превозвач.

 

Отговорността на двата субекта се различава. Съответно важно е категоризирането като “превозвач” или “спедитор”.

 

Проблематични са случаите, в които спедиторът предлага услугите си на паушални цени. Повишено внимание се изисква също при приемането на “транспортни заявки” по регламента ЧМР – в такива случаи спедиторът може неумишлено да се задължи като превозвач. Рискове има и при международни превози, в рамките на които спедиторът фигурира в транспортната документация като изпращач.

Д-р Надежда Решке

Адвокатска кантора

Вашите адвокати по спедиторско и транспортно право

bottom of page