top of page

Търговско право - Адвокат по търговско право

Единният пазар в рамките на Европейския съюз създава възможността за търговци и дружества активно да разширят дейността си, да предлагат продуктите си, както и да учредяват дъщерни дружества в държавите членки. Въпреки тези предимства, разрастващите се дружества често срещат пречки, произхождащи от наличните различия между съответните национални законодателства, както и с въпросите относно двойното данъчно облагане

Адвокатска кантора "Д-р Решке" предлага консултации свързани с учредяването на дружества в държави членки на европейския съюз, рагистрация на стопанска дейност - със специален фокус върху Германя. 

Адвокатско представителство
Германия и България

Двойно данъчно облагане

Регистрация на стопанска дейност

Учредяване на дружества в Германия

bottom of page