top of page

Транспортно право - Адвокат по транспортно право

В рамките на глобализацията и разширяването на Европейския Съюз, транспортният сектор осигурява мащабен стокообмен и допринася за развитието на вътрешноевропейската и световната икономика.

Транспортното, спедиторското и митническото право придобиха есенциална роля за всички икономически отрасли, поради непрекъснато нарастващото значение на националите и интернационалите превози.

Транспортните, спедиторските фирми, както и техните клиенти винаги се нуждаят от един професионално коректен съвет. Конфликтните ситуации, свързани с загубата, повредата на товара, како и с преминаването на срока за доставка, са много често явление в областта на интернационалния превоз.

 

В рамките на една транспортна верига, подизпълнителите често се опитват да се освободят от отговорност. Превозвачите, респективно спедиторите често не получават полагащото им се възнаграждение, въпреки безупречното изпълнение на задължението си.

Адвокат д-р Надежда Решке предлага: 

1.   правни консултации по всички договорни въпроси в сферата на транспорта, 

2.   правни консултации по българско, немско и интернационално транспортно право (Конвенция ЧМР, CIM, SMGS, HGB, WA, Български Търговски Закон), 

3.   представляване при воденето на преговори, свързани с вземания, отговорност и регресни искове, произлизащи от транспортни или спедиторски договори. 

bottom of page